Loading...
[Bài 1] Hướng Dẫn Làm Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Cho 2000m2 Nhà Màng

[Bài 1] Hướng Dẫn Làm Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Cho 2000m2 Nhà Màng 15/07/2019 | 10:15 sáng

(Nongsandatviet.com) - Hệ thống tưới là vấn đề quan trọng thứ 2 sau khi bạn đã lắp đặt xong khung nhà màng. Trong seri bài viết dưới đây nongsandatviet.com sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết cách làm một hệ ...

Hệ thống tưới là vấn đề quan trọng thứ 2 sau khi ...

Các Làm Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Cơ Bản

Các Làm Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Cơ Bản 04/03/2019 | 8:17 sáng

(Nongsandatviet.com) - Tưới nhỏ giọt là cách tự động và tiết kiệm nước nhất trong các hình thức tưới tự động. Bằng cách cung cấp nước, phân bón trực tiếp một cách chính xác tới rễ cây. Tưới nhỏ giọt mang tính ...

Tưới nhỏ giọt là cách tự động và tiết kiệm nước nhất ...

Tự tay lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt mini cho 20 chậu hoa trong nhà

Tự tay lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt mini cho 20 chậu hoa trong nhà 28/02/2019 | 5:57 sáng

(Nongsandatviet.com) - Tưới nhỏ giọt là một trong những hình thức tưới tự động tiên tiến. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho các chậu hoa trên sân thượng, giúp tiết ...

Tưới nhỏ giọt là một trong những hình thức tưới tự động ...