Loading...

[Bài 3] Cách Làm Hệ Thống Tưới Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

Nông Sản Đất Việt

d Tính Toán Đường Ống Cấp:

Tính đường kính ống cho hệ thống tưới là bài toán kinh tế -kỹ thuật quan trọng

Đường ống chính tải nước tưới đến từng khu tưới và cho cả vùng tưới, do đó, ta phải tính toán được chiều dài và đường kính ống phù hợp và cả áp lực để chọn loại ống phù hợp (lớn quá sinh thừa – tốn tiền vô ích, ống nhỏ quá không cung cấp đủ nước cho khu tưới, ống dõm quá sẽ bị xé vỡ – > tốn kém…) .

Tuyệt đối không nên ước lượng đường kính ống mà phải dùng công thức hoặc bảng tra (phần dưới) để tính toán đường kính ống.

Ngoài ra, ta cần tính vị trí lắp đặt đường ống chính và chuyển họa nó lên bản vẽ, ghi chú cả các phụ kiện . Thông thường nếu khu tưới có địa hình thấp dần, nếu dùng béc không có vít hiệu chỉnh  lưu lượng (béc bọ, béc cánh đập quay)  thì ta bố trí đường ống chính và ống cấp đi theo bình độ (theo hướng cùng cao độ của khu tưới), nhờ đó khi xả nước ra khỏi đường ống chính, nước sẽ có khuynh hướng chảy từ nơi cao đến nơi thấp – > có lợi về áp suất và năng lượng.

Nếu đất tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng nhô cao ở giữa đồng đất thì nên bố trí đường ống chạy dọc theo các đỉnh cao xuyên qua đồng đất để chia nước tưới về hai phía.

+ Tính chiều dài đường ống chính:

Dùng thước kẻ ly đo tổng chiều dài đường ống chính trên bản vẽ, nhân với tỷ lệ bản vẽ để xác định tổng chiều dài thực của đường ống chính. (Nếu bạn biết sử dụng máy vi tính và phần mềm AutoCAD hoặc các phần mềm chuyên dùng thì việc ”vẽ vời” này dễ như trở bàn tay).

+ Tính toán đường kính của đường ống chính:

Để tính toán được kích thước của đường ống chính ta cần xác định tổng nhu cầu nước tưới cho một lần tưới cho khu tưới lớn nhất của vùng tưới.

+ Tính bằng công thức:

Thiết diện đường ống  chính được tính theo lô tưới chứ không tính theo khu tưới.

Căn cứ vào chiều dài của mỗi hàng ta tính được số cây/hàng bằng công thức:

Số cây/hàng= chiều dài hàng chia cự ly trồng (cây cách cây) +1

Ví dụ: chiều dài hàng thứ nhất là 102m, cự ly trồng 2m/cây; số lượng cây trồng trên hàng là: 102/2=51 +1= 52 cây. Nếu đường ống nhánh đi giữa vườn, theo cạnh dài của vườn thì số lượng  cây được chia đôi (52/2=26 cây/nhánh) lấy số lượng  26 cây để tính toán  đường kính  ống nhánh.

Cứ thế ta tính số lượng cây trên từng hàng của khu tưới, cộng tất cả số cây trồng trong mỗi lô tưới lại. Ta cũng có thể đếm thủ công để xác định số lượng cây/từng hàng (nếu cây đã trồng).

Đường kính ống lớn hay nhỏ tùy thuộc vào:

– Tổng số cây trong khu vườn

– Nhu cầu nước cho mỗi cây/1 lần tưới

Trong ngành nước có công thức thông dụng để tính toán đường kính ống như sau:

Q=S. v

Với:

Q: lưu lượng dòng nước chảy qua ống (m3/s).

S: tiết diện đường ống (đường kính ống cần tính), là diện tích đường ống, tính bằng công thức tính diện tích đường tròn: S= R2 *Pi (R là bán kính đường ống, Pi=3,1416)

v: Vận tốc nước chảy trong ống (m/s).

Công thức trên được viết lại như sau:

Q=R2 *Pi*v                        = D2*3,14*v

4

R: bán kính ống dẫn; Pi: hằng số Pi=3,1416, v: vận tốc nước chảy trong ống.

Vì 3,14/4=0,785 nên ta có thể chuyển vế, khai căn và thay vào viết công thức tính đường kính ống dẫn:

– > D= = (mét)

Ví dụ cụ thể:

Khu vườn có 1.000 cây, dự kiến mỗi làn tưới 20 lít nước/cây, thời lượng tưới để cây đạt được 20 lít nước là 60 phút:

1.000 cây x 20 l lít/cây       =20.000 lít hoặc 20 m3/lần tưới (mỗi lần tưới 60 phút=3600 giây).

Ta tính được lưu lượng yêu cầu:

20m3/3600 giây=0,005556 m3/s

Vận tốc nước chảy trong ống theo quy phạm đối với  hệ thống tưới không được vượt quá 3m/s (vận tốc nước chảy trong ống quá lớn sẽ tăng ma sát, hao mòn đường ống, nhưng vận tốc nưóc chảy quá nhỏ thì đường kính ống phải lớn – > tốn kém); trong hệ thống tưới nông nghiệp ta thường chọn vận tốc chảy trong ống từ 1 đến 2 m/s (Theo tiêu chuẩn Việt Nam)

Với Q=0,005556 m3/s, và vận tốc nước chảy trong ống là 2m/s; thay vào công thức trên ta tính được đường kính ống chính:

D=

Ta tính trước cụm mẫu số: 0,785*2=1,57

Lấy tử số chia cho mẫu số: 0,005556/1,57=0,003539

Mở chức năng máy tính trong điện thoại di động ra, bấm vào dấu căn (V) tiếp tục gõ 0.003539 rồi bấm dấu bằng (=), sẽ ra kết quả khai căn là 0,0594 (mét). Nhân cho 1.000 để quy đổi ra mm, kết quả đường kính ống tính toán là 59,4 mm. Ta chọn đường kính ống 60mm,

Nhìn chung, quan hệ giữa đường kính ống, vận tốc nước chảy trong ống và thời gian tưới là bài toán kinh tế, người thiết kế phải cân nhắc sao cho lợi ích kinh tế mang lại cho chủ đầu tư là tối ưu nhất.

Bạn nào không thể tính toán như trên thì có thể tra bảng tính sẵn. như dưới đây:

Hình 13: Bảng hướng dẫn tính đường kính ống chính

Hình 13: Bảng hướng dẫn tính đường kính ống chính

+ Phương pháp tính đường kính ống bằng tiết diện tương đương: (Nghiên cứu kỹ mục này)

Phương pháp tính đường kính ống bằng tiết diện tương đương tuy không chính xác như tính đường kính  ống bằng công thức, nhưng là bài toán gần đúng để tính nhanh, và áp dụng cho những người không thể tính toán đường kính ống từ công thức như trên.

– Đầu tiên ta xuất phát từ đường kính “ống đầu ra” của máy bơm.

Giả sử ống đầu ra của máy bơm 3 HP là 60mm

Ta chọn ống chính là 60mm để nối từ máy bơm vào khu tưới.

Ông chính này nối vào hệ thống tưới bằng phụ kiện T (mạng cụt 1 và 2); tức là nó chia 2 nhánh. Khi đó, ta tính thiết diện (diện tích) ống chính rồi so sánh với tiết diện của 2 ống nhánh.

Diện tích hình tròn 60mm bình phương bán kính  nhân hằng số Pi=30mmx30mmx3,1416=2827,4 mm2

Ống chính có đường kính bằng 60mm, khi nó chia đôi dòng nước, 2 ống tiếp nhận dòng nước phải có tiết diện tương đương tiết diện ống chính để đủ tải dòng nước của 1 đường ống chính.

Ta thử tính diện tích 2 ống thấp hơn ống 60mm một cấp là ống 49

Tính bán kính ống 49=49mm/2=24,5mm

=24,5*24,5*3,1416=1885,74*2ống=3771,49 mm2; so với diện tích ống 60mm (2827,4 mm2) thì lớn hơn 944,09mm2 – >chênh nhau quá lớn.

Ta thử tính tiết diện của ống 42mm=21x21x3,1416=1385,4 mm2 x2=2770,8mm2

So tiết diện 2 ống 42 (2770,8 mm2) với tiết diện ống 60mm (2827,4 mm2); thấy chênh nhau 56,6 mm2, không đáng kể.

Vậy ta chọn đường ống nhánh 42 mm là gần đúng.

Kinh nghiệm: Đường ống sau, nếu chia đôi (cắt T) thì hạ 1 hoặc 2 cấp so với D của đường kính ống trước; nếu ống trước chia 4 nhánh (chia 2 T hoặc chữ thập -nghĩa là ống chính 60mm phân ra 4 nhánh (trường hợp mạng vòng), thì hạ xuống 3 cấp.

Ví dụ ống chính 60mm có tiết diện s=2827,4 mm2, hạ bỏ 3 cấp (49-42-34) là ống 27mm. Tiết diện 4 ống 27 là (13,5*13,5*3,1416*4) -2290,2; so với tiết diện ống chính 60mm là 2.827 mm2 thì nhỏ hơn khoảng 500 mm2. Ta có thể chọn D=27mm; hoặc chọn D=34mm (lớn hơn 1 cấp). Chọn D=27mm, tiết diện 4 ống 27 nhỏ hơn 1 ống 60mm, sẽ làm tăng ma sát và tăng vận tốc nước chảy trong ống (bán kính béc phun ra xa hơn); nhưng cũng làm giảm độ bền của ống. Chọn ống 4 ống 34mm thay vì 27 thì tăng chi phí nhưng cũng tăng độ bền của ống vì ma sát thấp hơn..

VĐT

(Còn nữa)

Nông Sản Đất Việt

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được nongsandatviet.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Có thể bạn quan tâm:

Bài Phân Tích Hiệu Quả Của Tưới Tiết Kiệm Trong Sản Xuất Cà Phê Ở Tây Nguyên

Bài Phân Tích Hiệu Quả Của Tưới Tiết Kiệm Trong Sản Xuất Cà Phê Ở Tây Nguyên 13/08/2019 | 8:31 sáng

(Nongsandatviet.com) - Tưới tiết kiệm giúp giảm được 30% lượng nước tưới so với việc tưới truyền thống, tiết kiệm được tài nguyên nước và nâng cao hiệu quả kinh tế và tính bền vững trong việc ...

Tưới tiết kiệm giúp giảm được 30% lượng nước tưới so với ...

[Bài 6] Cách Làm Hệ Thống Tưới Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

[Bài 6] Cách Làm Hệ Thống Tưới Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu 21/07/2019 | 2:39 chiều

(Nongsandatviet.com) - Cách lắp ráp và sử dụng Béc tưới đa năng 1 - Quy cách đóng gói: Mỗi bịch béc tưới chứa 100 Béc tưới đa năng. 10 bịch đóng trong một túi lớn có nhãn; mỗi túi ...

Cách lắp ráp và sử dụng Béc tưới đa năng 1 - Quy ...

[Bài 5] Cách Làm Hệ Thống Tưới Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

[Bài 5] Cách Làm Hệ Thống Tưới Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu 21/07/2019 | 2:32 chiều

(Nongsandatviet.com) - PHẦN II - CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BÉC TƯỚI ĐA NĂNG VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO ĐỂ LÀM HỆ THỐNG TƯỚI KIỂU MỚI 1: Ưu điểm của Béc tưới đa năng ...

PHẦN II - CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BÉC ...

[Bài 4] Cách Làm Hệ Thống Tưới Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

[Bài 4] Cách Làm Hệ Thống Tưới Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu 21/07/2019 | 2:00 chiều

(Nongsandatviet.com) - e - Tính toán đường ống cấp: Đường ống cấp là đường ống đi xuyên qua sát hàng cây, mang nước tưới đến ống cấp để cung cấp nước cho các cây trồng có trong hàng. Tùy ...

e - Tính toán đường ống cấp: Đường ống cấp là đường ống ...

[Bài 2] Cách Làm Hệ Thống Tưới Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

[Bài 2] Cách Làm Hệ Thống Tưới Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu 21/07/2019 | 1:35 chiều

(Nongsandatviet.com) - Trong bài đầu tiên Seri bài viết Cách Làm Hệ Thống Tưới Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu là phần thiết kế cho hệ thống tưới, bài viết dưới đây sẽ tiếp theo chủ ...

Trong bài đầu tiên Seri bài viết Cách Làm Hệ Thống Tưới ...

[Bài1] Cách Làm Hệ Thống Tưới Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

[Bài1] Cách Làm Hệ Thống Tưới Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu 21/07/2019 | 1:06 chiều

(Nongsandatviet.com) - Tự tay khảo sát địa hình, nhu cầu cây trồng, lên thiết kế và lựa chọn vật liệu cho hệ thống tưới. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết những vấn đề cơ ...

Tự tay khảo sát địa hình, nhu cầu cây trồng, lên thiết ...